Elbirliği Mülkiyeti ve Tapuda Elbirliği

Elbirliği mülkiyeti, yasalar ya da yasalar çerçevesinde yapılan sözleşme ile menkul ve gayrimenkullere birden fazla kişinin beraber malik olmasına verilen addır. Miras gibi paylaşımdan doğabileceği gibi sözleşme sonucunda da doğabilir. Ekonomide istikrarın sağlanması ve neticesinde uzun vadeli konut finansman sisteminin oluşmasına imkân sağlayan yasa çıkmıştır.

Elbirliği, 1990’lı yıllardan günümüze faizsiz işlem çerçevesinde, otomobil satışında uzun vadeli ve faizsiz bir yöntemdir. O yıllardan beri uygulanmaya başlamıştır. Bu sistem konut finansmanına da uyarlanmıştır. Sisteme müşterilerin sermayelerini bir araya getirerek sermaye darlığına çözüm üretmek esas alınmıştır. Elbirliği mülkiyeti durumunda malik olunan mal için paylar yani hisseler belirlenmektedir. Başka bir ifade ile mülkiyet hakkına sahip her bir kişi malik olduğu malın tamamı üzerinde hak sahibi sayılır. Oy birliği şartı aranmaktadır.

Tapuda elbirliği mülkiyetinde de miras sebebiyle veya mal sahibi olma sebebiyle elde edilen mülk paylara ayrılmamıştır. Bu nedenle hak sahibi olanlar paydaş değil aslında ortak olarak bilinmektedir. Bir mülke iştirak ya da elbirliği halinde malik olunmasına genellikle miras olması durumunda rastlanmaktadır. Faizsiz elbirliği sistemi ile sözleşmeye dayalı olarak tapuda elbirliği hakkı doğar. Burada bahsi geçen mal bir gayrimenkulse elbirliği şeklindeki ortaklık tapu senedi olarak görülmektedir. Tapuda elbirliği ile ortaklık halinde her bir malik aynı haklara sahip olarak görülür. Elbirliği mülkiyeti, tasarruf hakkında temel olarak paydaşlık kavramını değil ortaklık kavramını vurgular. Bir gayrimenkulde birden fazla kişinin elbirliği ile malik olması, bu kişilere paydaşlık hakkı vermez.

Maliklerin her biri bir gayrimenkulün tamamında hak sahibi kabul edilmektedir. Aradaki ilişki tamamen ortaklık ilişkisine dayanmaktadır. Belli birikime sahip olmayan, elindeki birikim ile istediği mal ya da mülkü olmayan olabilir. Ayrıca faizsiz ev sahibi ya da araç sahibi olmak isteyen kişiler bulunmaktadır. İşte elbirliği mülkiyeti ile tapu sahibi olmak oldukça önemli bir fırsattır. Faizsiz teklif veren tek bir site aracılığı ile elbirliği mülkiyeti hakkında bilgi alınabilmektedir. Sistemin nasıl işlediğini öğrenebilir, sözleşme hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir an önce mal veya mülk sahibi olmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız!

Elbirliği Mülkiyeti

Elbirliği ile Paylı Mülkiyet Arasındaki Fark Nedir?

Paylı mülkiyet ile elbirliği mülkiyeti arasındaki fark merak edilen ve araştırılan konuların başında gelir. Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyetten ayıran en belirgin fark birden çok kişi arasında hukuki bir ilişki ya da kanun ile doğmasıdır. Paylı mülkiyette, bir mülke ya da mala ait hak sahiplerinin payı belirli bir oran ya da değere karşılık gelecek şekilde belirlenmektedir.

Elbirliği mülkiyetinde ise paylar kesin olarak belli olmaz ve maliklerin mülkiyet hakları üzerinde tek taraflı tasarruf hakkı bulunmaz. Elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete geçiş var mı? Sorusu da araştırılan bir başka önemli konudur. Sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe bir mal ya da mülk üzerindeki elbirliği mülkiyetine ait olan hisseler paylı mülkiyet şartlarına göre dağıtılmaktadır.

Ortaklar miras yolu ile sahip oldukları malları, elbirliği mülkiyetinden çıkarmaktadır. Daha sonrasında paylarının belirlenmesini oy birliği ile karara varmak şartı ile veya dava yolu talep edebilmektedir. Tapuda elbirliği ile ortaklık durumunda her bir malik aynı haklara sahiptir. Verilecek tüm kararlar oy birliği ile alınır. Dolayısı ile mülkiyet ile ilgili kira işlemi yapılma talebi olabilmektedir. Elbirliği mülkiyetine konu olan taşınmazlarla ilgili tüm ortakların katılımı zorunlu tutulmaktadır. Bütün ortakların rızası olmadan yapılan bir kira sözleşmesi kesinlikle geçersiz kabul edilmektedir.